Välkommen till Österlenarkeologi

Österlenarkeologi är ett konsultföretag som arbetar brett inom kultursektorn och bedriver verksamhet inom arkeologi och förmedling.

Vi arbetar brett inom kultursektorn mot stat och kommun, företag och privatpersoner och föreningar genom att:

— utföra arkeologiska uppdrag och andra kulturmiljörelaterade arbeten
— bistå vid kommunala planärenden inför byggnation

Österlenarkeologis huvudsakliga arbetsfält är inom de fem kommunerna Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Skurup, men även uppdrag i andra kommuner är av intresse. För bokning och prisuppgifter kontakta Österlenarkeologi.

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |      Sturegatan 14 A      |      271 31 Ystad     |       Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2012-2021 Österlenarkeologi