Om Österlenarkeologi

Lars Jönsson
Fil. lic. Lars Jönsson, Österlenarkeologi.
Foto: Annette Andersson.

Österlenarkeologi drivs av Lars Jönsson, filosofie licentiat i historisk arkeologi.

Jag har mångårig erfarenhet av uppdragsarkeologisk verksamhet som projektledare, i synnerhet runt om i Skåne, och av förmedlingsverksamhet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vidare har jag lång erfarenhet som föredragshållare runt om i Skåne, och har även genomfört ett stort antal exkursioner för föreningar och grupper (se även mitt CV).

Genom åren har jag bedrivit ett flertal arkeologiska forskningsprojekt på Österlen, vilket har gett mig gedigna kunskaper om Österlens kulturhistoria och fornlämningar. Jag har även lett ett flertal kulturhistoriska kurser vilka har berört olika delar av Österlen. Till detta kan infogas att jag är född och uppvuxen på Österlen, vilket borgar för ett brett kontaktnät i området.

Min lic-avhandling, med titeln Tommarp. Kunglig produktionsort och klosterstad, fokuserar på den medeltida staden Tumathorp i sydöstra Skåne, eller på Österlen (se även under Publicerat).

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |      Sturegatan 14 A      |      271 31 Ystad     |       Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2012-2021 Österlenarkeologi