Tjänster

Österlenarkeologi bedriver konsultverksamhet inom arkeologi och förmedling i Sydostskåne.

Österlenarkeologi erbjuder arkeologisk rådgivning i samband med kulturlandskapsfrågor i samhällsplaneringen, och utför planeringsunderlag och kulturhistoriska analyser inför exploateringar. Jag som driver Österlenarkeologi har erfarenhet av arbete med kulturmiljöfrågor i Skåne och söker samarbeten med kommuner samt statliga och regionala myndigheter.

Skeppssättningen Stenhed
Skeppssättningen Stenhed ligger på en åker vid Ulriksbergs gård, ca 1 km nordväst om Östra Herrestad på Österlen. Den är 52 meter lång och 14 meter bred och består av 30 liggande klumpstenar, upp till en meter höga. På en av stenarna finns skålgropar. Foto: Lars Jönsson.

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |      Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2023 Österlenarkeologi