Sydostskåne

Sydöstra Skåne utgörs av de fem kommunerna Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Skurup.

Simrishamn, Ystad och Skurup gränsar i syd och sydost till Östersjön, medan Tomelilla och Sjöbo är inlandskommuner. Kommunerna samarbetar sedan tidigare i olika samarbetsorgan. Simrishamn, Tomelilla och de östra delarna av Ystads kommun ligger inom Österlens gränser.

Lars Jönsson
Karta över Skåne med Simrishamns, Ystads, Tomelilla, Sjöbo och Skurups kommun.

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |      Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2012-2021 Österlenarkeologi