Ystads kommun

Vid Skånes sydkust ligger Ystads kommun, vars nordvästra delar berör Romeleåsens sydsluttning.

Terrängen inom området präglas längst i sydväst av ett flackt kustland. Längre österut höjer sig ett långsträckt parti av markerade sand- och grusåsar, vilka i söder avlöses av breda sandstränder. Längst i öster sträcker sig delar av Simrishamnsslätten in i området. I kommunen finns bl.a. några av Skånes äldsta kyrkor och givetvis korsvirkesstaden Ystad.

Bjäresjö kyrka
Bjäresjö kyrka byggdes vid 1100-talets mitt. Utmärkande för kyrkan är dess kalkmålningar från ungefär 1220 som finns i koret och absiden. Snårestadsmästaren utförde kalkmålningar i långhuset under senare delen av 1300-talet. Arkeologiska undersökningar väster om kyrkan har visat på lämningar efter en senvikingatida storgård med koppling till kyrkan. Foto: Lars Jönsson.

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson     |       Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2021 Österlenarkeologi