Simrishamns kommun

Simrishamns kommun utgörs topografiskt av ett skiftande landskap med uppodlad slättbygd i söder och Linderödsåsens till stor del skogklädda sluttningar i norr.

Kustlinjen är dels brant som vid Stenshuvud, dels flackare med sandhedar i söder. Kommunen är framför allt känd för sina hällristningar, men även för lämningarna efter en av Skånes äldsta medeltida städer, Tommarp.

Premonstratenserklostret i Östra Tommarp
Premonstratenserklostret i Östra Tommarp grundades omkring år 1155 och upphörde i samband med reformationen på 1530-talet. Samtidigt förlorade staden Tommarp (Tumathorp) sina stadsprivilegier. På bilden syns en halvtrappa i den södra klosterlängan, vilken ledde från köket till en källare. Foto: Ulrika Wallebom.

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |      Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2022 Österlenarkeologi