Skurups kommun

Från söder till norr består Skurups kommun av delar av Söderslätt, det sydskånska backlandskapet och Romeleåsens sydsluttning.

Innanför det flacka kustlandet utbreder sig i sydvästra delen av kommunområdet en slättbygd med jämna terrängformer. I kommunen finns ett flertal medeltida borganläggningar.

Stjärneholms slottsruin
Stjärneholms slottsruin ligger på en holme i Stierneholmssjön. Slottet anlades omkring 1550 av riksrådet Mogens Gyldenstierne men övergavs redan under 1610-talet och omtalas 1624 som alldeles ödelagt. Vallgravar, källare och byggnadsgrunder på en halvmeters höjd är de mest påtagliga lämningarna efter slottet. Foto: Lars Jönsson.

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson     |       Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2021 Österlenarkeologi