Tomelilla kommun

Tomelilla kommun domineras i de norra delarna av Linderödsåsen med lövskogklädda sluttningar.

Söderut består landskapet av öppen, mjukt kuperad odlingsbygd, vilken bitvis bär prägel av slottslandskap. I den nordöstra delen av kommun bevarar Brösarps backar en ålderdomlig landskapsprägel. Fornlämningarna i kommunen är framförallt koncentrerade till trakten kring Verkeån i norr och Nybroån i söder. Inom kommunens gränser finns ett flertal slott och borgar.

Bjäresjö kyrka
En av Skånes största borganläggningar är Vallen som troligtvis varit i bruk under 1300-talet. Anläggningen består av tre höjdplatåer, där platåerna har branta slänter, samt en inre och en yttre vallgrav. Vallen ligger intill en å och rester av dammar visar att den delvis varit omgiven av vatten. Det finns även en rik sägenflora kring Vallen. Foto: Lars Jönsson.

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson     |       Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2021 Österlenarkeologi